Post Docs

Yuliya Kotelnikova

Corbett Family Hall

Department of Psychology

University of Notre Dame
Notre Dame, IN, 46556 USA

574-631-1084

ykotelni@nd.edu

Pedro Sztybel

Pedro Sztybel

204 Haggar Hall
Notre Dame, IN 46556

psztybel@nd.edu